Αυγώνυμα Μεσαιωνικό χωριό

Το Αυγώνυμα είναι χωριό της Χίου και απέχει από τη Χώρα 16 χλμ. και βρίσκεται δυτικά του νησιού στο δρόμο πριν τον Ανάβατο.

Ο Άμαντος ερμηνεύει την ονομασία εκ του ευώνυμα, στηριζόμενος στον τύπο Αυγωνύματα (τόπο μεταξύ Αυγωνύμων και Αναβάτου) ευθηνά, φθηνά δηλαδή, κτήματα. Αβγονύματα avgonyma-2ειναι κατά τον Ζολώτα ο πληθυντικός, κατα την συνήθεια των Χιωτών, του Ευώνυμα (Αυγώνυμα) όπως τα προσώπατα από το πρόσωπο.

Το χωριό είναι το παλαιότερο προμεσαιωνικό ίσως. Ο Ιερώνυμος Ιουστινιάνης μνημονεύει το Αυγώνυμα ως φρούριο οχυρωμένο όπως και άλλοι. Κατά την παράδοση το χωριό κατεστράφη από τους πειρατές.

sunset-avgonymaΗ Ελίντα > Αλήντα > Αλούς > Αλούντα > Ελαιούντα, όρμος φυσικός και υπήνεμος δυτικά του χωριού έχει δώσει στους αρχαιολόγους δείγματα ρωμαικής περιόδου (Prehistoric Emborio and Agio Gala του Sinclair Hood, 1938-1955).

 

 

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση:

avgonyma-1   avgonyma-3